Kategóriák
Interjú

Insight and renewal: 2019 and 2020 in este’r partners studio

We invited Eszter Radnóczy, chief designer of este’r partners and Réka Harkay-Farkas, financial manager for this year’s closing interview: besides big hotel projects and high-quality private investments, they also talked about insight, loyalty, creative developments and renewal when they evaluated 2019 and expressed their expectations for 2020.

Eszter, how was this year for este’r partners?

Strengthening the international opening and implementing joint projects with our Italian partner studio was certainly an important goal that was realized as planned.

We spent much of this year designing community projects for the four major hotels, the A52, A3, Emerald and Art’otel, while also planning a number of private investments. Team building, project manager support, time management and the control and coordination tasks have all been very important this year due to the large volume of design documentation.

Colleagues who managed the hotel projects (Csilla Szabó, Mónika Szommer and Hajnalka Zellei) have taken great responsibility and their work was effective. I am proud of them and the whole team because we experienced real collaboration between our ambitious colleagues. As a financial manager, Réka has been in charge of the business for over 10 years, and her careful and accurate work is a perfect result for me.

Réka, what challenges did you face in 2019?

In all aspects, 2019 was a diverse, team-building and yet another milestone in our company’s life. The four big hotel projects meant a bunch of decisions. We had to realize that we needed to create positions and recruit new colleagues who had not yet been present in our company, but had proven to be essential to the workflow, both in terms of design and business.

What were your biggest start-up and closing projects this year? What feelings and ambitions do you attach to these projects?

Eszter: Several downtown and suburban high-end apartments were designed and executed from a single source. All of this was done in close cooperation with the owner. We are very pleased with the amount of trust we get from our customers, and it is a pleasure to see that a demanding, high-quality approach (which does not always mean luxury in financial terms) is a basic requirement of an ever wider customer base, so we can produce great work.

Whole big projects tend to be characterized by organized design that meets the requirements and close teamwork with architects and designers which definitely requires a very disciplined operation in the studio. All four hotel projects were carried out in parallel and the design process was completed by the end of this year. This does not mean that the design work is over. It is very important for us to be able to follow the process of constructions in the following years and help their execution with designer’s supervision.

Réka: It is probably the hardest thing for me to highlight something, because every project has something to do with me. It is impossible to do this job without emotions, and after a while I started to relate to each project. Besides the four big hotel projects, I cannot even count how many beautiful private investments we have worked on both the design and the supply lines.

How has the team changed and does it make you professionally more advanced?

Eszter: Due to the big projects, the number of people working in the studio has increased this year and now we work with twenty people. The complex service that our studio offers expects the division of tasks and strong teamwork. All this requires perseverance and motivation: our work needs dedication. This year has shown who and how can be loyal, who can collaborate with colleagues in a long-term project and see our results as a common success. People who do the design and technical, commercial preparatory works or even financial colleagues are important parts of the project, we are dependent on each other and it is important that all success is shared. Our studio is characterized by a pleasant and balanced atmosphere at the end of the year.

Réka: This year was also a milestone for me in terms of becoming a team with Kriszta and Éva. The continuous expansion of the design team and the size of the projects necessitated the division of tasks. It is also a self-awareness challenge: how I can hand over the work that I have done alone so far.

Can you highlight an important moment in the life of the company this year?

Eszter: It’s hard to highlight one. Success is in the process of work, we work on coordination and positive culture of debate every day and it produces visible positive results. The beginning of the design work and the creation of the concept are as creative for a good designer as the detailed drawing phase in the construction plans, preparing the consignment or coordinating the project.

Réka: As I deal with the finances of the company, I am involved in every project, all close to my heart, I have an insight in every project, therefore, I could not even emphasize one. My 10th anniversary here at the company was in October, it’s really an important moment for me. We often bring up our little rooftop office with Eszter and Csilla and the fact that how much the company has developed ever since. I’m proud to be part of this team.

Eszter, the opening of the Milan partner studio was a major step in the life of este’r partners. How do you feel yourself in Italy as the partner of the Waves Project?

Eszter: Our relationship with Italy and our Italian designers has a history of decades. Collaborative design work also offers new opportunities, raising awareness and exchanging experiences are the most important parts of being on the international market. We also have partnerships with some of our German colleagues, getting to know each other’s work, professional discussions and joint reflections are all professionally important for us.

If you had to describe 2019 in one word, what would it be?

Eszter: Insight.

Réka: Renewal.

What are your plans for 2020 and what are you most looking forward to?

Réka: 2020 is clearly going to be an interesting year, we expect big changes in the construction industry, because nobody knows when this big wave of construction and investment will slow down. We have already had a foreboding of this. However, I’m sure that este’r partners will be true to itself, it will also hold on in a more difficult period, as it has done so far. All it takes is our persistence, our flexibility, our market knowledge, and last but not least, this fantastic, tight team.

Eszter: Everything we have started this year we will continue. We are constantly working on the development our creativity, quality planning and organizational development. We have new and interesting projects for 2020, I’ll tell you more about them next year.

Kategóriák
Interjú

Ilyen volt 2019, ilyen lesz 2020 az este’r partners irodájában

Évzáró nagyinterjúra hívtuk Radnóczy Esztert, az este’r partners vezető tervezőjét és Harkay-Farkas Réka gazdasági vezetőt: a nagy szállodai projektek és nívós magánberuházások mellett lényeglátásról, lojalitásról, kreatív formálódásról és megújulásról is meséltek 2019 értékelése és a 2020-as várakozásaik megfogalmazásakor.

 

Eszter, milyen évet zár az este’r partners?

A nemzetközi nyitás erősítése, az olasz partnerirodánkkal való közös projektek megvalósítása mindenképpen fontos cél volt, amik a terveknek megfelelően realizálódnak.

A négy nagy szálloda, az A52, A3, az Emerald és az Art’otel közösségi terveinek tervezői munkájának nagy része töltötte ki idei évünket, miközben számos magánjellegű beruházást is terveztünk. A tervdokumentációk nagy terjedelme miatt a csapat erősítése, a projektvezetők vezetői feladatainak támogatása, a time management és az ellenőrzési, koordinációs feladatok is nagyon fontos szerepet kaptak az idei évben.

A szállodák projektjeit vezető kollégák (Szabó Csilla, Szommer Mónika és Zellei Hajnalka) nagy felelősséget felvállalva eredményes munkát adtak ki a kezükből. Büszke vagyok rájuk és az egész csapatra, mert igazi összefogás és maximalitás jellemez minden kollégát. Réka pénzügyi vezetőként több mint 10 éve viszi az iroda gazdasági részét, körültekintő precíz munkája számomra tökéletes eredmény.

Réka, milyen kihívásokkal találkoztál 2019-ben?

A 2019-es év minden szempontból egy változatos, csapatformáló, egyben egy újabb mérföldkő volt a cégünk életében. A négy nagy szállodaprojekt döntések halmazát vonzotta magával. Fel kellett ismernünk, hogy olyan pozíciókat kell megteremtenünk és kellett ide felvennünk újabb kollégákat, amik még nem is léteztek a cégünk életében, de a munkafolyamatok ellátásához elengedhetetlennek bizonyultak, mind a tervezői mind a gazdasági vonalon is.

Melyek voltak idén a legnagyobb induló és záruló projektjeitek? Melyikhez milyen érzések és ambíciók kötődnek?

Eszter: Több belvárosi és kertvárosi high-end lakás tervezése és kivitelezése zajlott, amit egy kézből bonyolítottunk. Mindezek szoros együttműködés során valósulnak meg a tulajdonossal.  Nagyon jól esik az a sok bizalom, amit a megrendelőnktől kapunk és öröm látni, hogy az igényes, minőségi hozzáállás (ami nem minden esetben luxus pénzügyi értelemben) egyre szélesebb megrendelői kör alapigénye, így lehet igazán jó munkákat kiadni a kezünkből.

A nagy projekteket meg inkább jellemzi a szervezett és követelmények sorát betartandó tervezés, szoros csapatmunka az építészekkel és a szaktervezőkkel, ami mindenképpen egy nagyon fegyelmezett irodai működést kíván. Mind a négy hotel projekt szinte párhuzamosan futott és év végre esett a tervezési folyamatok lezárása. Ez nem jelenti azt, hogy a tervezői munkának vége. Számunkra is nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő években a kivitelezéseket folyamatában követhessük és tervezői művezetés keretében segítsük a megvalósulásukat.

Réka: Kiemelni talán nekem a legnehezebb, hiszen mindegyik projekt valahol hozzám is kötődik. Érzelmek nélkül lehetetlen ezt a munkát végezni, egy idő után mindegyik projekthez kötődni kezdtem. Megszámolni sem tudom, hogy a négy nagy szállodaprojekt mellett mennyi szép magánberuházásban működtünk közre mind a tervezői, mind a beszállítói vonalon.

Hogyan formálódott a csapat és miben tartotok előbbre emiatt szakmailag?

Eszter: A nagy munkák miatt idén is bővült az iroda létszáma, most már húsz fővel dolgozunk. Az összetett szolgáltatás, amit irodánk nyújtani tud, a feladatkörök leosztását és emellett erős csapatmunkát igényel. Mindhez kitartás, motiváció szükséges: ezt a munkát csak elhivatottsággal lehet végezni. Ez az év is megmutatta ki, hogyan lojális, ki tud együttműködve a kollégákkal egy-egy hosszú, évekig tartó projektben beleállni és közös sikernek tekinteni az eredményeinket. Minden tervező és műszaki, kereskedelmi előkészítő vagy akár pénzügyi kolléga fontos része a projektnek, egymásra vagyunk utalva és fontos, hogy minden siker közös. Kellemes és kiegyensúlyozott légkör jellemzi az irodánkat így év végén.

Réka: Az idei év számomra abból a szempontból is egy mérföldkő volt, hogy lett egy csapatom, Kriszta és Éva személyében. A tervezői csapat folyamatos bővülése és a projektek nagysága miatt szükségessé vált a feladatmegosztás. Ez nekem egy hatalmas önismereti kihívás is, hogy hogyan tudok abból átadni, amit eddig egyedül csináltam.

Ki tudnátok emelni egy-egy fontos pillanatot a cég életéből ebben az évben?

Eszter: Nehéz kiemelni. A siker a munka folyamata, az egymásra hangosodás és egy pozitív vitakultúra, aminek fejlesztésén nap mint nap dolgozunk és látható pozitív eredményt hoz.  A tervezői munka eleje, a koncepció megálmodása legalább annyira kreatív egy jó tervezőnek, mint a kiviteli tervekben való aprólékos rajzi szakasz a konszignációk elkészítése vagy a projekt koordinálása.

Réka: Mivel az iroda gazdasági ügyeit viszem, ezért mindegyik projekthez kapcsolódom, mindegyik szívügyem, minden irodai ügybe betekintésem van és egyben feladatom is, ezért konkrétumot nem is tudnék kiemelni. Októberben volt a 10 éves szakmai évfordulóm itt a cégnél, ez tényleg egy fontos pillanat. Sokszor emlegetjük a mi kis tetőtéri irodánkat Eszterrel és Csillával, azt, hogy azóta a cég mekkora fejlődésen ment keresztül. Büszke vagyok arra, hogy ehhez a csapathoz tartozom.

Eszter, a milánói partneriroda nyitása komoly lépés volt az este’r partners életében. Hogy érzitek magatokat ott, a Waves Project partnereként?

Eszter: Az Olaszországgal és olasz tervezőkel, partnereinkkel való kapcsolat évtizedes múltú. A közös tervezői munka szintén kinyitja a kapukat, szemléletbővítés, tapasztalatcsere a legfontosabb része a nemzetközi piacon való létezésnek. Partneri kapcsolatot ápolunk néhány németországi kollégával is, egymás munkáinak ismerete, szakmai beszélgetések és közös gondolkodás fontos szellemi táplálékunk.

Ha egy szóval kellene jellemezni 2019-et, melyik lenne az?

Eszter: Lényeglátás.

Réka: Megújulás.

Milyen terveitek vannak 2020-ra és mit vártok a legjobban?

Réka: 2020 egyértelműen egy érdekes évnek ígérkezik, nagy változásokra számítunk az építőiparban, hiszen senki nem tudja, mikor fog lassulni ez a nagy építési, beruházási hullám. Ennek előszelét már most is érezzük. Abban viszont biztos vagyok, hogy az este’r partners hűen önmagához, tökéletesen helyt fog állni egy nehezebb időszakban is, úgy, ahogy eddig is tette. Ehhez nem kell más, mint a kitartásunk, a rugalmasságunk, a piac ismerte és nem utolsó sorban ez a fantasztikus, összetartó csapat.

Eszter: Minden, amit idén elkezdtünk, folytatjuk. A kreativitásunk fejlesztésén, a minőségi tervezés fejlesztésén és a szervezetfejlesztésen folyamatosan dolgozunk. 2020-ban új és érdekes projektek várnak ránk: többet ezekről jövőre fogok mesélni.

Kategóriák
Events

Elegant cocktail bar with interesting interior design: Minute Lounge&Bar opened on Andrassy Avenue

Metropolitan atmosphere that evokes the coolest places in New York, Milan or Paris: the lounge & bar unit of Hotel Moments’ on Andrássy Avenue opened at the end of November with interior design solutions provided by Eszter Radnóczy, chief designer and her team, the este’r partners. Forest green and dark blue upholstery, glossy eco-leather surfaces, huge mirrors and unique chandeliers exude elegance and clarity. The classic, but clean and sophisticated interior complements the excellent facilities of the historic building.

“We have designed an elegant interior that is enjoyable at all times of the day,  at the same time it shows new solutions and matches the classic character of Andrassy Avenue,” says Eszter Radnóczy, chief designer and founder of este’r partners.

The interior design team employed a number of unique design solutions. Keeping the large, curved windows of the impressive street front façade from Andrassy Avenue draws the eye to the interior of the building. The bar is connected not only to the exterior and but also to the hotel’s large, airy lobby.

The spacious surfaces of the huge U-shaped bar are perfect for admiring the cocktail master from far away or even sitting at the counter. Light-toned wood panels rising to the ceiling emphasize the high ceilings while the light green metallic eco-leather, three-dimensional wall hangings bring playfulness to the spacious space. The elegant effect is enhanced by the dark blue and forest green velvet covers of the chairs and benches. The bar is also upholstered: the three-dimensional eco-leather surfaces are Flukso products from Italy.

The custom-designed brass luminaires follow the shape of the oblong bar. The two central chandeliers, known as Leaf, adorn the living room: they are Italian products of the company called MM Lampadari. Interestingly, the chandelier weighed 40 kilos and, due to its serious size, arrived in several pieces. These, along with the elegant bronze and silver mirror surfaces on the ceiling and walls, add to the experience of the space.

During the first half of the day, the Minute Bar serves breakfast to hotel guests and other customers in the most beautiful setting and during the day it functions as a bistro while in the evening it offers cocktails. The more than 100 square meters bar welcomes its guests with unique cocktails and design solutions that provide a high-quality, exclusive environment at any time of day.

 

If you wish to publish pictures from the article please kindly indicate that the photos, ordered by este’r partners, were made by Norbert Juhász.

Project leader interior designer: Eszter Radnóczy

Este’r partners team: Szabó Csilla, Gyurics Fanni, Zellei Hajnalka

Kategóriák
Interjú

Bemutatjuk kollégáinkat: Bige Mária

Ebben az évben több alkalommal engedtünk bepillantást irodánk életébe és ültünk le egy-egy kávé mellé beszélgetni. Kollégáinkat bemutató sorozatunk harmadik részében Bige Mária belsőépítész kolléganőnket kérdeztük az állandó értékekről, a megújulásról és arról, hogy hogyan látja most a nemzetközi trendek alakulását.

Miért lettél belsőépítész és mi az, ami ebben a szakmában vonz téged?

A belsőépítészetet hivatásomnak érzem és egészen egyszerűen egy belső késztetés volt az, ami ebbe az irányba hajtott. Mindenképpen műszaki pályára készültem, az egyetemen építőmérnökként végeztem, de számomra abból a szakmából hiányzik az ember, a nagy komplexumokra fókuszál. A belsőépítészetben megjelenik az emberek közötti kapcsolat, hiszen rendkívül szorosan dolgozunk együtt az ügyféllel, és ez az, ami engem a leginkább érdekel. De a szépsége, a formavilága, az örök megújulásra való képessége és az, hogy eközben mindig reflektál a régi értékekre ugyanúgy vonz.

Mik azok az értékek, amik számodra fontosak és amelyek mentén alkotsz?

A belsőépítészetben fontos a folyamatos megújulás és ez az este’r partners értékei között is jelen van. Az irodai életet egyfajta üdeség jellemzi, ez segít minket a tervezésben is. Ahogy az irodának, úgy számomra is fontos érték a precizitás, hiszen egy feszített munkatempó mellett, még a tizenkettedik munkaórában is pontosan dolgozunk. Ez a szakma fáradhatatlan embert kíván. Annak ellenére, hogy egy nagyon aktív és pezsgő élet jellemez bennünket, a munkánknak mély tartalma van.

Mi az, ami inspirál téged tervezéskor?

Sokat merítek az ügyfél életéből, mindig próbálok belehelyezkedni abba, hogy mit szeret, hogyan él, ezt a folyamatot nagyon szeretem. Emellett az utazás vagy az új dolgok megismerése inspirál. Ezek mindig elindítanak bennem valamit, amitől másként látom a világot és ezáltal a projektet, a tervezést és a formát is.

Több olyan megvalósult vagy kivitelezés alatt álló projekt is szerepel az este’r partners munkái között, melyeknél több szakág harmonikus együttműködésére volt szükség. Ahhoz, hogy a harmónia létrejöjjön, mi a legfontosabb tényező?

Nemcsak a mi csapatunkban, hanem a különböző szakágak között is szoros együttműködésnek kell létrejönnie ahhoz, hogy minőségi végeredmény szülessen. Ennek alapja a nyitott kommunikáció. Azzal, hogy konzultálunk az egyes szakágakkal, nemcsak a saját tervezési folyamatainkat segítjük, de önnön készségeinket, ismeretünket is fejlesztjük. Az így megismert szakmai tudást pedig a következő alkalommal már be tudjuk építeni a munkánkba.

Milyen projekten dolgozol most és mi jelenti benne az izgalmat vagy a kihívást?

Az elmúlt félévemet az Andrássy úton lévő szálloda, az A52 kiviteli tervei határozták meg. Teljes intenzitással dolgoztam ezen a projekten. Hihetetlen élmény volt egy ilyen nagyszabású munkán dolgozni, a sokrétűsége egészen más hozzáállást követel, mint egy családi ház megtervezése. Komplex munkát és odafigyelést igényelt, hiszen itt nemcsak egy személlyel dolgoztunk együtt, hanem egy építészirodával, különböző szakágakkal és az üzemeltetőkkel. Minden nehézsége ellenére ez a komplexitás tette izgalmassá a tervezési folyamatot. Most várom az új kihívást, az új izgalmakat.

Sorra épülnek fel, nyílnak meg azok a projektek, melyek egyedülállónak, különlegesnek adják el magukat, ugyanakkor mégis beleolvadnak az egyformaságba. Mi az, ami ma tényleg egyedivé tesz egy projektet?

Sokszor belefutunk abba a megrendelői kérésbe, hogy az épület legyen különleges, de a megvalósítás során visszafogják magukat. Ahhoz, hogy igazán nagyszabásút és mást alkothassunk, az ügyfélnek önmagában kell kialakítania a bátorságot, hogy fel merje vállalni a különlegességét. Amíg mindenki ugyanolyan, addig minden hotel ugyanúgy fog kinézni.

Ha kilépünk az itthoni keretek közül és nagyobb perspektívában szemléljük a belsőépítészetet, hol tart most ez a szakma?

Az este’r partners szorosan követi a nemzetközi trendeket, a piac változásai. Minden évben járunk nemzetközi vásárokra, ami formálja az irodában dolgozók szemléletét, gondolkodását, formavilágát. A magyar piacra kevésbé látok rá, de mi mindig a minőségre törekszünk, és arra, hogy az iroda nemzetközi piacon is megállja a helyét. Ez nemcsak nívót ad, de a csapat szakmai munkásságához is hozzátesz. Azt gondolom, hogy ebben a szakmában nincsenek határok, már kinyíltak a kapuk a világ felé. Itt minden csak a lendületen, kitartáson és a fejlődni akaráson múlik, hiszen a belsőépítészet a folyamatos tanulásról, önfejlesztésről szól.

 

 

 

 

Kategóriák
Események

Elegáns koktélbár különleges belsőépítészeti megoldásokkal: megnyitott a Minute Lounge&Bar az Andrássy úton

Nagyvárosi hangulat, amely New York, Milánó vagy Párizs legmenőbb helyeit idézi: november végén nyitott meg a Hotel Moments szálloda Andrássy úti lounge&bar egysége, melyhez a belsőépítészeti megoldásokat Radnóczy Eszter vezető tervező és az este’r partners csapata nyújtotta. A méregzöld és sötétkék kárpitok, a fényes eco-bőr felületek, a hatalmas tükrök és a különleges csillárok eleganciát és letisztultságot sugároznak. A klasszikus, de letisztult, igényes kialakítású enteriőr méltó kiegészítője a műemléki épület kiváló adottságainak.

„A nap minden szakaszában élvezhető, elegáns belső teret terveztünk, amely egyszerre mutat friss megoldásokat és illeszkedik az Andrássy út klasszikus karakteréhez.” – mondja Radnóczy Eszter vezető tervező, az este’r partners alapítója.

A belsőépítész csapat számos különleges design megoldást alkalmazott. Az impozáns utcafronti homlokzat nagy, íves ablakainak megtartása az Andrássy útról a belső térbe vonzza a tekintetet. A bár azonban nemcsak a külső térrel, hanem a szálloda légies, nagyvonalú lobby-jával is szoros kapcsolatot tart fenn.

A nagy, U-alakú bár tágas felületei alkalmasak arra, hogy messziről vagy akár a bárpult mellett ülve csodálhassuk a koktélmestert. A mennyezetig érő, világos tónusú fapanelek a nagy belmagasságot hangsúlyozzák, a merész, fényeszöld metál eco-bőrből készült, háromdimenziós falikárpitok találkozása pedig játékosságot visz a tágas térbe. Az elegáns hatást a székek és a padok sötétkék és méregzöld bársonyhuzatai fokozzák. A bárpult egyébként szintén kárpitozást kapott: a háromdimenziós burkolatot biztosító eco-bőr felületek az olasz Flukso termékei.

A hosszúkás alakú bár formáját követik az egyedi tervezésű réz világítótestek. A két központi, Leaf néven elérhető csillár ékesen öltözteti a vendégteret: ezek a szintén olasz MM Lampadari cég termékei. Érdekesség, hogy a csillár negyven kilót nyom és komoly mérete miatt több darabban érkezett. Ezek, valamint az elegáns, bronz- és ezüsttükör felületek a mennyezeten és a falakon sokszorozzák a térélményt.

A Minute bár a nap első felében a szállodavendégek és az érkezők reggeliztetését biztosítja a lehető legszebb környezetben, napközben bisztrófunkciót lát el, este pedig koktélokkal várja vendégeit.

A fotókat az este’r partners megrendelésében Juhász Norbert készítette.

Vezető tervező: Radnóczy Eszter

A belsőépítészeti megoldásokért felelős csapat tagjai: Szabó Csilla, Gyurics Fanni, Zellei Hajnalka / este’r partners