Kategóriák
About us

It is out: the new Informa catalogue with art direction by este’r partners

Informa has presented its new catalogue to the Hungarian public: the Italian company combines aluminium machining with high technology to meet market needs where functionality is combined with elegant, lightweight appearance in the field of doors and storage systems. In addition to the production unit in Hungary, Informa’s headquarters in Székesfehérvár has been expanded with a professional showroom.

Informa manufactures filigree doors and windows, concealed and sliding doors using natural, brushed and surface-treated profiles in various metallic shades which can be aligned to divide entire spaces. Their storage systems are also flexible with a variety of systems for all types of office and residential storage. The systems have the advantage of mobility, flexibility and stability during use, but also a modern and state-of-the-art look.

 

Este’r partners has been asked to create the new Informa catalogue. With a designer’s approach and a deep knowledge of the product range we have designed the spaces in the catalogue to present Informa’s product range. The graphic and stylistic design of the catalogue, photography, technical drawings, illustrations and hand-drawings are also the creative work of our office.

Art Direction by este’r partners

Artistic coordination by Fanni Gyurics

Graphics by Márk Gelley

Visual design by Lars Lovas

Hand drawings by Bianka Bánóczi

Technical drawings by Hajnalka Zellei

Printing by Pauker Nyomdaipari Kft.

 

Kategóriák
Rólunk

Elkészült az Informa új katalógusa, művészeti vezető az este’r partners

Bemutatta új katalógusát az Informa a magyar szakmai közönségnek: az olasz cég az alumínium megmunkálását magas technológiával ötvözi és ezzel lát el olyan piaci igényeket, amelyben a funkcionalitás és az elegáns, könnyed megjelenés találkozik a nyílászárók és tárolórendszerek területén. Az Informa székesfehérvári központja a magyarországi gyártóegység mellett egy szakmai bemutatóteremmel is bővült

Az Informa natúr, szálcsiszolt, valamint különböző fémárnyalatúra felületkezelt profilokból gyárt filigrán nyílászárókat, rejtett ajtókat és tolóajtókat, melyek sorolhatók, így akár teljes terek elválasztására alkalmasak. A tárolórendszereik is flexibilisek, rugalmasok, a változatos rendszernek köszönhetően irodai, lakosági tárolás minden területén alkalmazhatók. A rendszerek előnye a mobilitás, használat közbeni változtathatóság és stabilitás mindemellett kiemelném a modern és korszerű megjelenését.

Az Informa új katalógusának megalkotására az este’r partners kapott felkérést. A tervezői szemlélet segítségével és a termékskála mély ismeretével álmodtuk meg a katalógusba került tereket, amelyekben az Informa termékkínálatát mutatjuk be. A katalógus grafikai, stilisztikai megjelenése, a fotó, műszaki rajz, képi és kézi rajz is irodánk kreatív munkája.

Art Direction:

este’r partners

Művészeti koordináció: Gyurics Fanni

Grafika: Gelley Márk

Látványtervek: Lovas Lars

Kézi rajzok: Bánóczi Bianka

Műszaki rajzok: Zellei Hajnalka

Nyomda: Pauker Nyomdaipari Kft.

Kategóriák
About us

Colorful and bold: Supersalone in Milan

An extraordinary exhibition in a new concept. After one and a half years of postponement, Milan’s renowned architect and urban planner Stefano Boeri (designer of the Vertical Gardens, Giardini Verticali and other buildings) has come up with the idea of a furniture and design exhibition to be held in September at a different time from usual. Interior designer Eszter Radnóczy tells us about this year’s Milan Design Week.

This year the organizers’ idea was to show the latest products of the manufacturers in a museum-like concept, in order to reduce costs and increase transparency. I spoke to several of our partners before the exhibition, they were excited and a little disappointed. Disappointed, because there was little time to prepare, and many did not even want to participate, saying that it was risky, there would be few visitors, it could be canceled at the last minute due to unexpected consequences of the virus, and there would be no opportunity to show the full range of products.

I arrived at the venue with curiosity and left happy after a day’s visit.

The event was transparent, with companies lined up neatly one after the other, mostly with strong messages and stands that trigger curiosity. Creativity could also be seen in such a small space of a few hundred meters and the distinctive characteristics of the manufacturers were recognizable. Of course, anyone familiar with the vast and endless exhibition at the Salone del Mobile was certainly not expecting this. However, the latest product, an important message, a creative idea about the product, its appearance or its quality, quickly found its space.

There was no need to register to visit the stands, no need to look for the owner or representative, they would just sit on the sofa on display or behind the counter. I enjoyed this democratic approach: I could sit next to them, have a conversation and everyone seemed more relaxed and considerate than usual. Surely this concept favors professional visitors, previous knowledge of products and manufacturers is necessary to understand the different exhibition.

Milan Design Week is not just about the exhibition at Fiera, but also about the venues outside. This week, design dominates the city more than usual. The permanent showrooms will offer special programs and installations to visitors. Smaller manufacturers, who do not have showrooms in Milan, will organize joint events.

The “big ones” are looking for venues where the space in itself offers a great experience. A multitude of palazzos welcome visitors, where the old and antique meet the new and innovative. Milan is colorful, very colorful and, as always, bold. Everything is bright, shiny, too big, too small, rough and soft. Contrasts come together in a surprising proportion and become a defining experience.

Now to some of my experiences in detail:

Besides Italian design, I’m in love with French creativity. I love French design because of its eclecticism and its fantastic handling of geometry with curves and when it combines nature with technique. It’s truly fabulous. The Hermés exhibition in the Brera district was just like that. A village decorated with colorful geometric patterns, impulsive interior stages set within huge rustic clay walls, an experience of objects, space and color, the concept that combines tradition with innovation which is linked to Charlotte Macaux Perleman.

The French Institute in Milan is a beautiful building in itself, with a monastery courtyard in the centre, near the Basilica of Sant Ambroggio. At Fuori Salone, we had the opportunity to see designer Piere Nigro’s furniture in collaboration with Mobilier national. The Armadillo collection of furniture allowed the manufacturer to demonstrate virtuosity in woodworking. The exhibition presented the structure and logic of small pieces of furniture made up of solid wooden rectangles. The other product, the Hémicycle seating range, was produced in collaboration with the French manufacturer Ligne Roset, who was involved in its design and upholstery. The furniture’s metal frame and structure showed the creative technology in pieces.

The Nilufar Gallery in Via della Spiga and the Nilufar Depo always has surprises in store. Nina Yashar presents large-scale, eclectically selected projects and unique pieces, which she discovers through meticulous research and further develops with designers.

Entering the monumental atrium of the industrial building, we can admire the sculptures of Pietro Consagra Matacubi, born in 1920 and part of the largest international contemporary collections. The building’s stage is dedicated to the so-called Odyssey exhibition, where Andrés Reisinger’s first Italian show was held.

The designer talks about the relationship between the digital and the real world through a dialogue between the furniture and the projected image.

Last but not least, the installation called Jungle, by Khaled El Mays, is a work of beauty and sustainability.

 

Kategóriák
Rólunk

Színes és bátor: ilyen volt a Supersalone Milánóban

Egy rendkívüli kiállítás új koncepcióba öltözve. A milánói ismert építész és várostervező, Stefano Boeri (többek között a Függőkertek, a Giardini verticali épület tervezője) ötlete alapján valósulhatott meg másfél év halasztás után, a szokásostól eltérő időpontban, szeptemberben megrendezésre kerülő bútor- és designkiállítás. Cikkünkben Radnóczy Eszter belsőépítész mesél az idei Milan Design Weekről!

A szervezők idei ötlete az volt, hogy a kisebb költség és nagyobb áttekinthetőség miatt standokon, múzeumszerű koncepcióban mutassák meg a gyártók újdonságaikat. A kiállítás előtt több partnerünkkel beszéltem, izgalommal, de részben csalódottsággal várták az eseményt. Csalódottsággal, hiszen kevés idő volt az előkészületre, többen nem is vállalták a kiállítást, mondván, hogy rizikós, kevés látogató lesz, utolsó pillanatban meghiúsulhat a vírus váratlan következményei miatt és nincs lehetőség a teljes termékpalettát bemutatni.

Megérkezésem napján kíváncsian mentem a helyszínre és az egynapos látogatás után elégedetten távoztam.

Átlátható volt az esemény, a cégek szépen egymás után felsorakoztak, többnyire erős üzenetű és figyelemfelkeltő standjaikon. A kreativitás kis helyen, néhányszáz méteren is meg tudott mutatkozni és felismerhetők voltak a gyártók jellegzetes karakterelemei. Aki persze ismeri a Salone del Mobile hatalmas és végtelen kiállítását, bizonyára nem ezt várta. A legújabb termék, egy-egy fontos üzenet, kreatív gondolat a termékről, megjelenéséről, minőségéről azonban így is gyorsan teret talált magának.

A standok megtekintésére nem kellett regisztrálni, a tulajdonost vagy képviselőt nem kellett keresgélni, hanem ott ült a kiállított egyetlen szófán vagy a pult mögött. Ez a demokratikus megközelítés kifejezetten tetszett: odaültem, beszélgettünk és a szokásosnál mindenki pihentebbnek és figyelmesebbnek tűnt. Bizonyára ez a koncepció a szakmai látogatóknak kedvez, korábbi termék és gyártói ismeret szükséges ahhoz, hogy a cégek teljes palettáját átlássuk.

 

Természetesen a milánói designét nem csak a Fierán rendezett kiállításról szól, hanem a külső helyszínekről is. Ezen a héten a design az átlagosnál jobban uralja a város életét. Az állandó bemutatóremek különleges programokkal és installációkkal várják az érdeklődőket. A kisebb gyártók, akiknek nincs Milánóban bemutatótermük, összeállnak és közös rendezvényekkel kedveskednek.

A “nagyok” olyan helyszíneket keresnek, amik magukban is óriási élményt nyújtanak. Palazzók sokasága várja a látogatókat, ahol a régi, antik az újjal, innovatívval találkozik. Milánó színes, nagyon színes és mint mindig bátor. Minden élénk, csillog, túl nagy, túl pici, érdes és lágy. A kontrasztok egy rendkívül különleges arányban találkoznak és válnak meghatározó élménnyé.

Az élményeimből néhány következzen most részletesen:

Az olasz design mellett a francia kreativitás szerelmese vagyok. Azért, mert eklektikus és fantasztikusan kezeli a geometriát a buja ívekkel, a természetet ötvözi a technikával. Igazán mesebeli. Pont ilyen volt a Hermés kiállítása a Brera negyedben. Színes geometrikus mintákkal díszített falu, hatalmas rusztikus vályogfalak közé rendezett impulzív belső színpadok, tárgyi, tér és szín élmény együttese, mely a hagyományt az innováció együttesen kezelő koncepció Charlotte Macaux Perleman nevéhez kötődik.

A milánói Francia Intézet épülete magában is gyönyörű, a Sant Ambroggio bazilika közelében, egy kolostorudvar áll a közepén. A Fuori Salone alatt a Mobilier national céggel együttműködve láthattuk Piere Nigro tervező bútorait. Az Armadillo bútorcsalád lehetővé tette a gyártónak, hogy bizonyítsa a virtuózitást a fafeldolgozás terén. Kisméretű, tömörfa téglalapokból és csapokból álló bútordarabok szerkezetét és logikáját ismertette a kiállítás. A másik termék, a Hémicycle üléssor a tervezésében és kárpitozásában részt vevő francia gyártó, a Ligne Roset együttműködésével készült.  A bútor fémváza, szerkezete darabokra bontva mutatta be a kreatív technológiát.

A Nilufar Galéria a via dela Spigan és a Nilufar Depo minden alkalommal meglepetéseket tartogat. Nina Yashar nagyléptékű, eklektikusan válogatott projekteket és egyedi darabokat mutat be, amelyeket aprólékos kutatása révén fedez fel és közösen fejleszt a tervezőkkel.

Belépve a helyszínre az ipari épület monumentális átriumában az 1920-ban születtet, a legnagyobb nemzetközi kortárs gyűjteményekben megtalálható Pietro Consagra Matacubi szobrain gyönyörködhettünk.  Az épület színpadát az úgynevezett Odyssey kiállításnak szentelték, ahol Andrés Reisinger első olaszországi bemutatója kapott helyet.

A tervező a digitális világ és a valós világ közötti kapcsolatról beszél a bútorok és az vetített kép közötti párbeszéd révén.

Nem utolsó sorban említem meg a Jungle elnevezésű installációt, mely Khaled El Mays munkája a szépség és fenntarthatóság jegyében.

 

Kategóriák
Rólunk

Postcard from Italy: a journey with interior designer Eszter Radnóczy

This summer, after a long break, este’r partners team was finally able to travel again. We visited our Italian partners, met our colleagues and we also discovered old and new places in and around Milan. Eszter Radnóczy tells us about her Italian memories and shares her favorite photos.

Italy is not only a place of inspiration, but also a place where I find ideas and moments of joy. This time I visited the Kreoo showroom, where Alessandra Farinon, one of the owners, welcomed me. Kreoo’s marble washbasins, carved from a block of marble, playfully and creatively soften the material’s austere, dignified look. The name of the freestanding, sculptural Gong washbasin in the picture refers to Tibetan bells, which evoke a thousand emotions with their sound and appearance – they are unique not only visually, but also when you touch them.

Next to the Pluvio table. On its surface the waves of water droplets, splashed in the middle of the table, are distributed centrally. At the edge of the table, the waves are so smooth that the surface is almost flat.

The ADI Design Museum, located between old buildings, opened a few months ago as a modern exhibition space in Milan’s China Town. The permanent exhibition presents the winners, designs and products of the Compasso d’Oro from the 1960s to the present. Many iconic pieces are on display so we can better understand the evolution of a product. The museum’s architecture and interior design plans are associated with the internationally renowned architectural firm Migliore + Servetto.

In Milan, my first visit is always to Stefano Napolitani, the head of our partner office. We usually talk about plans, tasks and new challenges. Stefano is an excellent partner in exchanging market ideas, dreaming big and exploring new directions. The city always gives me energy: there is a real construction boom going on here, with rapid development on every corner, which is not only innovative but there’s been a shift towards conscious and green solutions as well.

The Radici Sit-in carpet factory in the Seriana Valley. This time, I visited the factory with Móni, Fanni and Gábor from our Hungarian office: we regularly return with our colleagues because the techniques and possibilities of industrial carpet production are better mastered by seeing them first hand. The picture shows the special colored threads woven on the industrial looming machine.

The Italian design brand Black Tie has a showroom in Veneto, it’s a stunning space in a hangar. Here you can touch and try a range of high quality upholstery, carpentry and metalwork products. As we are the brand’s representatives in Hungary, it is important to get to know all their products thoroughly.

My favourite detail: an American walnut Jumbo table top with a unique decorative wood and various precious metals, in the showroom of Artebrotto known for its artisan woodwork.

The interiors of the Spirit de Milan nightclub are empty in summer, but the outdoor space is full, everyone is having a great time. The Spirit has been a hot spot for evening entertainment and nightlife in recent years, it’s a great place for aperitifs, dinner and digestivo. I’m sure I will come back very soon.

Louis Vuitton’s front, wallpapered with this year’s color trends. This summer the whole Via Montenapoleone is full of colors, I think, after the pandemic, Italians are more colorful, happier and more creative than ever.

Kategóriák
Interjú

Meet our partners: Black Tie

Comfort, functionality, and aesthetics – these three important factors are in a lovely balance when it comes to the unique products of the Italian design brand, Black Tie. In the latest episode of the Meet our partners series, we talked to interior designer Eszter Radnóczy, the Hungarian representative of the Black Tie brand.

Timeless elegance and captivating beauty – that’s how the Black Tie brand, founded by Pierluigi Frighetto, can be described. When did you first meet them and what caught your attention about the products?

Many years ago in Milan, I was invited to the first Black Tie event in a private showroom at the Fuori Salone, that’s where I met the founders. I was very impressed by the really high comfort and strikingly elegant appearance of the products – these two factors are combined with a unique design and styling. What I really like about their work is that there is nothing, literally nothing, about a product that would give the feeling that it was designed for its own sake, prioritizing appearance over function and comfort. Their product range combines the three important factors in a balanced proportion, this is particularly valuable about Black Tie.

The brand blends Italian tradition and knowledge while maintaining a high quality in the fields of design, upholstery and aesthetics. How is it present in their products?

The beauty in the details and all the artisan work behind it is what makes Black Tie a unique brand. This is not only because of the high-end materials they use, but also thanks to the tapping technology and the sophisticated use and shaping of metal, wood, fabric and stone.

Is the composition of the sofas, the layering of the cushions and mattresses also important?

Absolutely, the comfort also lies in the importance of layering in case of Black Tie seating and sofas. This is what gives comfort and longevity, as well as the elegance that comes with using them, such as keeping the aesthetic condition of mattresses and cushions even when you get up from the sofa. Designers reach this by combining today’s mattress technology with tradition, combining layers of different hardnesses appropriately and using natural feathers.

What kind of interiors do you imagine these pieces being used in?

Black Tie’s furniture is essentially modern-classical in design. For minimalist spaces, I can imagine a single unique piece, while for more decorative, elegant interiors, the full range can be easily integrated.

Can you name some Black Tie products which have a special meaning to you?

The Kalida chair is one of my favorites, it is delicate yet very comfortable and its elegantly flowing lines are like a rose petal. One of their wonderful oval dining tables, Opera, has very exciting details: the inlaid wood surface, the marble and the copper threads are combined on the surface of the furniture. The Martin sofa‘s straight, clean lines and its long, elegant surface give a French impression, it becomes even more highlighted with the use of light upholstery and dark leather.

Black Tie products are 100% made in Italy, in the province of Vicenza, with the highest quality control and care. Why is this important?

At este’r partners, we always partner closely with companies that follow this principle. For us, European values, traditions and artisan experience from the past are important. These can be traced back not only to professional skills, but also to aesthetic sensibility and European, in this case more specifically Italian, culture.

Finally, if you had to describe the brand in just a few words, what would they be?

I would highlight the triad of elegance, extreme comfort and timeless design as the most important ones.